صفحه اصلی
Raya

طراحی استراتژی کلینیک

در بخش طراحی استراتژی، با بررسی و تحلیل موقعیت فعلی کلینیک (مرکز/مطب) و درک اهداف مالی و غیرمالی مدیران در بازه های زمانی مختلف، رایا استراتژی رسیدن به اهداف را تعیین می کند.
خدمات واحد طراحی استراتژی رایا:
 1. تدوین استراتژی تبلیغات و جذب

 2. تدوین استراتژی برند

 3. تدوین استراتژی راه اندازی کلینیک (bessines model)

 4. تدوین استراتژی جذب توریسم سلامت

   

تدوین استراتژی تبلیغات و جذب:

 • تحلیل موقعیت فعلی کلینیک (مرکز/مطب)
 • وضعیت درآمد – هزینه در یک سال اخیر به تفکیک پزشکان و خدمات
 • وضعیت جذب ( نحوه و فرآیند پاسخگویی پرسنل در تمامی راه های ارتباطی )
 • بررسی و تحلیل وب سایت و رسانه های اجتماعی
 • بررسی و تحلیل وضعیت فعلی تبلیغات و نرخ جذب ( محاسبه نرخ بازگشت سرمایه فعلی « ROI « )
 • بررسی و تحلیل تبلیغات فعلی کلینیک (مرکز/مطب)
 • برنامه ریزی تبلیغات
 • تدوین استراتژی جذب کلینیک (مطب/مرکز) : پیام تبلیغاتی، مدیای تبلیغاتی، بودجه تبلیغات، شیوه ارزیابی نتایج تبلیغات ( KPI )
 • تعیین آموزش های مورد نیاز تیم پذیرش و تیم تولید محتوای کلینیک
 • تعیین اقدامات اصلاحی مورد نیاز بر روی زیرساخت های آنلاین کلینیک (مرکز/مطب) و فرآیند پذیرش و مشاوره کلینیک
 • تعیین فرآیندهای اجرایی کمپین تبلیغاتی همراه با زمانبندی و بودجه مورد نیاز
 • قیمت گذاری خدمات کلینیک (مرکز/مطب)
 • تحلیل ROI ( نرخ بازگشت سرمایه ) کل کلینیک (مرکز/مطب) به تفکیک خدمات و پزشکان

تدوین استراتژی برند:

  •  
  • تدوین کامل استراتژی برند و هویت بصری برند :
  BRAND ARCHETYPE , LOGO CONCEPT , OFFICIAL ALTERNATIVE LOGOS , DESIGN GEOMETRY , LOGO CLEAR-SPACE , LOGO DIMENSIONS  , DO NOTS , OFFICIAL COLOR PALETTE  , OFFICIALWATERMARK , OFFICIAL PICTOGRAMS , OFFICIAL TYPEFACES  ,
  E-MAIL SIGNATURE    , PATTERNS OFFICIAL  , STATIONERY  , INSTAGRAM LAYOUT , OFFICIAL UNIFORM  , WEBSITE DESIGN
  • تدوین استراتژی کلینیک مبتنی بر مدل PEM ( Patient Experience Management ) :
  • طراحی نقشه سفر بیماران و مراجعین ( Patient Journey Mapping )
  • تدوین استراتژی تجربه بیماران در ۳ حوزه :
  • تجربه ادراک شده از فرآیندهای کلینیک و همچنین محیط فیزیکی و دیجیتال کلینیک
  • تجربه ادراک شده از رفتار و ارتباط پرسنل اداری و درمانی کلینیک
  • تجربه ادارک شده از کیفیت خدمات کلینیک
  • طراحی استراتژی برند کلینیک
  • طراحی استاندارد های عملیاتی کلینیک مبتنی بر استراتژی برند

تدوین استراتژی راه اندازی کلینیک:

 • تحلیل مالی راه اندازی کلینیک :
 • برآورد هزینه های ثابت و متغیر راه اندازی شامل: تجهیزات پزشکی و اداری، پرسنلی، پزشکان، مواد مصرفی، ملک و بازسازی آن، تبلیغات و جذب و …
 • تعیین مدل های درآمدی و شیوه تحقق آن در زمان های مختلف
 • برآورد نقاط سربه سر هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای
 • تدوین Business Model عملیاتی راه اندازی کلینیک با بررسی و تعیین شاخص های زیر :
 • SWOT Analysis
 • Customer / Patient Segments
 • Value Proposition
 • Channels
 • Customer / Patient Relationships
 • Cost Structure
 • Key Resources

تدوین استراتژی جذب توریسم سلامت:

  • تدوین Business Model عملیاتی راه اندازی بخش جذب توریسم سلامت با بررسی و تعیین شاخص های زیر :
  • SWOT Analysis
  • Customer / Patient Segments
  • Value Proposition
  • Channels
  • Customer / Patient Relationships
  • Cost Structure
  • Key Resources
  • تمامی تحلیل های براساس کشورهای هدف ( برای جذب توریسم ) و همچنین موقعیت کلینیک ( بیمارستان/شرکت توریسم سلامت ) می باشد و اطلاعات جامعی نسبت به سایر رقبا و روش های موازی ( بطور مثال تورلیدهای شخصی ) گردآوری و تحلیل خواهد شد.
  بررسی مسیر جذب از ابتدا ( از مرحله آگاهی ) تا انتها ( مرحله دریافت خدمت ) برای بیماران کشورهای هدف، ارائه خواهد شد.

جهت طراحی استراتژی کلینیک یا مرکز پزشکی،دندانپزشکی خود با ما تماس بگیرید.