تبلیغات پزشکی

بازاریابی پزشکی و سلامت

بازاریابی پزشکی و سلامت

بازاریابی پزشکی و سلامت (Healthcare Marketing) یک فرایند بازاریابی استراتژیک است که در آن تمامی منابعی که یک تجارت درمانی برای رشد پایدار فعالیت خود نیاز دارد، بررسی شده و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود شناسایی می شوند.

سئو سایت پزشکی

سئو سایت پزشکی

پزشکان با معرفی خود و خدماتشان در وبسایتشان می توانند با سئو سایت پزشکی خودشان، افرادی که به دنبال متخصصین در آن حوزه در موتور های جست و جو و هستند را به سمت خودشان جذب کنند.